GENOMIKA

 

Genomika

 

  • rozsiahle skúsenosti a poradenstvo – konzultácie formou on-line komunikácie alebo návštevou 
  • návrhy špecifických primerov a prób
  • pre klasickú, aj multiplexnú „end-point“ PCR
  • pre real-time PCR (najčastejšie TaqMan fluorescenčne značené próby, alebo PCR založenú na detekcii pomocou SYBR Green) 
  • pre rôzne techniky hybridzácie nukleových kyselín
  • návrhy a štandardizácie pre „end-point“ PCR a real-time PCR
  • detekcie mutácií (zisťovanie a validácia jednobodových polymorfizmov ako SNPs alebo polymorfizmov typu variabilných tandemových repetícií ako mikrosatelity) 
  • poradenstvo v oblasti designu a komplexného vybavenia laboratórií, vrátane P3 laboratórií 

Kde nás nájdete ...

Súradnice:
48.17238248168743
17.06680000485205

 

Kontakt

K-TRADE spol. s r.o. Dúbravská cesta 9
P.O.BOX 69
Bratislava
840 05
Mobil: +421 (0)918 488 053
Telefón: +421 (0)2 5930 2422
ktrade@ktrade.sk